Cơ Cấu Tổ Chức

Bà Đặng Thị Thanh Hà

Bà Đặng Thị Thanh Hà

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Quách Văn Đức

Ông Quách Văn Đức

Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT

Ông Lê Hữu Tịnh

Ông Lê Hữu Tịnh

Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Danh

Ông Lê Văn Danh

Thành Viên HĐQT

Ông Trần Ngọc Thơ

Ông Trần Ngọc Thơ

Thành Viên HĐQT

Ông Trần Hoài Nam

Ông Trần Hoài Nam

Thành Viên HĐQT

Ông  Nguyễn Thành Đạt

Ông Nguyễn Thành Đạt

Thành viên HĐQT

Ông Lê Minh Chương

Ông Lê Minh Chương

Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Kỳ

Ông Nguyễn Quốc Kỳ

Thành Viên Ban kiểm soát

Ông Trần Tấn Nhật

Ông Trần Tấn Nhật

Thành Viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Hồng

Ông Nguyễn Văn Hồng

Tổng giám đốc

Ông Lê Hữu Tịnh

Ông Lê Hữu Tịnh

Phó Tổng giám đốc

Ông Lê Văn Danh

Ông Lê Văn Danh

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Cao Nhơn

Ông Nguyễn Cao Nhơn

Phó Tổng giám đốc

Ông Trần Trung Tuấn

Ông Trần Trung Tuấn

Phó Tổng giám đốc

Liên hệ với chúng tôi

Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
Công ty XNK Xang dau
Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA