ISO 9001:2015 LEASING OF FACTORY

ISO 9001:2015 LEASING OF FACTORY

11/05/2018

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tăng cường hiệu quả trong lĩnh vực quản lý khu nhà xưởng cho thuê. Từ đầu tháng 8/2017, JSC đã tổ chức thực hiện đào tạo qui trình ISO 9001:2015 cho cán bộ công nhân viên, xây dựng hệ thống qui trình tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đến đầu tháng 2/2018, JSC đã nhận được chứng nhận đánh giá ISO được công nhận bởi tổ chức UKAS.

Với việc thực hiện qui trình ISO vào việc quản lý công việc hiện tại, JSC mong muốn từng bước đạt được các kết quả như sau:

  • Khách hàng đánh giá cao chất lượng dịch vụ đối ứng khách hàng
  • Khách hàng đánh giá cao chất lượng hạ tầng nhà xưởng
  • Giảm thiểu tối đa các rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành nhà xưởng
  • Tăng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thắc mắc của Khách hàng thuê nhà xưởng
  • Hệ thống hóa các qui trình làm việc trong một bộ phận, giữa các bộ phận.

Việc duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO liên tục và đều đặn, sẽ hình thành “thói quen” quản lý sắp xếp công việc hiệu quả cho cán bộ công nhân viên trong JSC; làm tiền đề để triển khai mô hình quản lý theo tiểu chuẩn ISO trong lĩnh vực cho thuê nhà xưởng đến các dự án mở rộng trong tương lai.

 

su kien noi bat_en

CONTACT US

Tin Nghia Corporation

Address: 96 Ha Huy Giap Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
THONG NHAT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
TIN NGHIA PROFESSIONAL SECURITY SERVICES CORPORATION (TSC)
Công ty CP XNK Xang dau
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT – STOCK COMPANY
Management Board of Tin Nghia Industrial Parks