Partners - Customers

Partners - Customers

TTC Group
TTC Group
Công ty TNHH YKK Việt Nam
Công ty TNHH YKK Việt Nam
Công ty CP Thực phẩm Ava
Công ty CP Thực phẩm Ava
Công ty CP Johnson Wood
Công ty CP Johnson Wood
Công ty Timber Industries
Công ty Timber Industries
Công ty TNHH Bao bì Nước Giải khát
Công ty TNHH Bao bì Nước Giải khát
LEE FU WOOD PRODUCTS (VIETNAM) CO., LTD
LEE FU WOOD PRODUCTS (VIETNAM) CO., LTD
HO TEAM CONSTRUCTION CO., LTD
HO TEAM CONSTRUCTION CO., LTD
PROMAX TEXTILE (VIETNAM) CO., LTD.
PROMAX TEXTILE (VIETNAM) CO., LTD.
CHANG SHIN VIETNAM COMPANY LTD.
CHANG SHIN VIETNAM COMPANY LTD.
MAXIHUB COMPANY LIMITED
MAXIHUB COMPANY LIMITED
LOGISVALLEY HCMC CO.,LTD.
LOGISVALLEY HCMC CO.,LTD.
SUCAFINA SA
SUCAFINA SA
LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA (COFFEE DIVISION)
LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA (COFFEE DIVISION)
NEUMANN KAFFEE GRUPPE
NEUMANN KAFFEE GRUPPE
STRAUSS COMMODITIES AG
STRAUSS COMMODITIES AG
VOLCAFE LTD MEMBER OF ED&F MAN COFFEE DIVISION
VOLCAFE LTD MEMBER OF ED&F MAN COFFEE DIVISION
SCHENKER VIETNAM CO., LTD
SCHENKER VIETNAM CO., LTD
SANKYU (VIET NAM) CO., LTD
SANKYU (VIET NAM) CO., LTD
UNIQLO VIETNAM CO., LTD.
UNIQLO VIETNAM CO., LTD.
NOATUM LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED
NOATUM LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED
CÔNG TY CP XNK XĂNG DẦU TÍN NGHĨA PELIO
CÔNG TY CP XNK XĂNG DẦU TÍN NGHĨA PELIO
THANH LE CORPORATION
THANH LE CORPORATION
TOTALENERGIES MARKETING VIETNAM CO., LTD
TOTALENERGIES MARKETING VIETNAM CO., LTD
TRUONG HAI GROUP CORPORATION
TRUONG HAI GROUP CORPORATION
HOA SEN GROUP
HOA SEN GROUP

CONTACT US

Tin Nghia Corporation

Address: 96 Ha Huy Giap Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

DONAFOODS STOCK COMPANY
TIN NGHIA PROFESSIONAL SECURITY SERVICES CORPORATION (TSC)
TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT – STOCK COMPANY
THONG NHAT STOCK COMPANY
Management Board of Tin Nghia Industrial Parks
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN