Hội Nghị Người lao động Tổng Công ty Tín Nghĩa: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Hội Nghị Người lao động Tổng Công ty Tín Nghĩa: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 19/05/2021, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao năm 2021. Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Hội nghị đại biểu Người lao năm 2021 được tổ chức online tại 10 điểm cầu trực tuyến và các Đại biểu tham dự Hội nghị tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch Covid-19 khi tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo tổng hợp Hội nghị người lao động cấp cơ sở và báo cáo dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể trên cơ sở kết quả thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, thảo luận sôi nổi các vấn đề cấp thiết hiện nay về nguồn nhân lực, nguồn vốn, bàn về các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản trị doanh nghiệp; đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt, tăng cường phòng chống dịch tại các Khu công nghiệp của Tổng Công ty.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Hội nghị, nêu lên những khó khăn thách thức trong năm 2021, đồng thời đề nghị lãnh đạo các đơn vị, toàn thể CBCNV chung tay góp sức cùng với Ban Lãnh đạo Tổng Công ty vượt khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Tổng Giám đốc, đại điện người sử dụng lao động đã cùng với Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đại diện người lao động ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2021.

Hội nghị đã nghe đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng Công ty phát động thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động”.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở kêu gọi toàn thể CBCNV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021. Căn cứ nội dung Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2021, Lãnh đạo Tổng Công ty, Giám đốc các đơn vị, phòng ban, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tổng Công ty có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 đã đề ra.

Sự kiện nổi bật

su kien noi bat

Từ khóa nổi bật

Ngày Hội Cà phê Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Công ty cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CP CB  XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa