Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 20/4/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) tổ chức theo hình thức trực tuyến đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng đều đạt được sự nhất trí cao và thông qua của các cổ đông tham dự.

Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bà Phạm Thị Tuyến – Trưởng phòng Tài chính Tỉnh ủy Đồng Nai cùng các đại biểu và cổ đông chiếm tỷ lệ gần 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua các báo cáo và tờ trình quan trọng như: Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Báo cáo của Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông; Báo cáo tài chính năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Quyết toán thù lao, tiền lương, thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và dự toán năm 2023,…

Theo đó, Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện 2022; mục tiêu lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, tăng 76% so với năm 2022.

Một nội dung đáng chú ý khác tại Đại hội là kế hoạch chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1. Mục đích chào bán là để tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng nhằm huy động vốn cho Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo, thời gian dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2023 – 2024.

Tại Đại hội, Tổng Công ty đã trình Đại hội thông qua mức cổ tức 5% bằng tiền mặt cho năm 2022 – tương đương 100 tỷ đồng. Bước sang năm 2023, mục tiêu cổ tức tối thiểu dự kiến là 10%.

Cũng tại sự kiện, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Nguyễn Văn Hồng do không đủ điều kiện làm người quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổng Công ty.

Kết thúc đại hội, tất cả tờ trình đều đã được các cổ đông thông qua với tỷ lệ nhất trí cao, tạo tiền đề cho Công ty triển khai các hoạt động tiếp theo của năm 2023 để hoàn thành các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Sự kiện nổi bật

su kien noi bat

Từ khóa nổi bật

Ngày Hội Cà phê Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Công ty cổ phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CP CB  XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa