ÔNG LÊ VĂN DANH

 

Ông Lê Văn Danh tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế. Tham gia Tín Nghĩa từ tháng 10/2001, trong thời gian công tác tại Tín Nghĩa Ông đã đảm nhận nhiều vị trí như Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Trung tâm TMDVDL&KS – Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa; Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh Nông sản Tín Nghĩa. Từ đầu năm 2014 Ông Danh về công tác tại Văn phòng Tổng công ty và đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên phụ trách chung.

Từ 01/2016 được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa. Ông Lê Văn Danh đã có nhiều kinh nghiệm về công tác quản lý trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, nông sản.