Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

08/05/2018

Sáng ngày 20/04/2018, tại văn phòng Tổng Công ty đã diễn ra Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tham dự Đại hội Cổ đông có Bà Đỗ Ngọc Mai – Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bà Phạm Thị Tuyến – Trưởng phòng Tài chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Ông Bùi Văn Thảo – Phó Tổng Giám đốc, đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Bà Huỳnh Bích Ngọc – Cố vấn cấp cao Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Ông Thái Văn Chuyện – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công; Bà Vũ Phương Mai – Giám đốc phân tích tài chính, đại diện các cổ đông thuộc Quỹ Đầu tư Dragon Capital và 102 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 155.386.750 cổ phần có quyền biểu quyết. Tại Đại hội, các Cổ đông đã nghe, góp ý và thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Tổng Công ty; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát; đồng thời biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

 1. Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 10%.
 2. Thông qua Kế hoạch Kinh doanh 2018 với mức doanh thu 6.500 – 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 220 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 10 – 12%.
 3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021) đối với Bà Huỳnh Bích Ngọc và Ông Thái Văn Chuyện.
 4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021).
 5. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đối với Ông Huỳnh Phú Kiệt và Bà Nguyễn Hải Tâm theo nguyện vọng;
 6. Thông qua 8 tờ trình:
 • Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 • Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;
 • Tờ trình về Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa;
 • Tờ trình về việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung;
 • Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 • Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 • Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 • Tờ trình về việc Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của tất cả các cổ đông tham dự. Năm 2018 là một năm hứa hẹn nhiều thành công nhờ định hướng chiến lược rõ ràng, kế hoạch phát triển với các dự án tiềm năng đã được Đại hội cổ đông thông qua.    

Sự kiện nổi bật

su kien noi bat

Từ khóa nổi bật

Ngày Hội Cà phê Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
Công ty XNK Xang dau
Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA