Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

26/06/2020

Sáng ngày 12/6/2020, tại văn phòng Tổng Công ty đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa. Tham dự Đại hội, có đại diện các cổ đông lớn là Tỉnh ủy Đồng Nai, Công ty CP Đầu tư TTC, Quỹ đầu tư Dragon Capital và hơn 70 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 197.966.669 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 98,9% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội có sự tham dự của các khách mời: Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bà Phạm Thị Tuyến – Trưởng phòng Tài chính Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, Ông Mai Viết Hùng Trân - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và Giáo sư - Tiến sĩ Trần Ngọc Thơ đến từ Trường ĐH Kinh tế TP HCM..

Tại Đại hội, các Cổ đông đã nghe, góp ý và thông qua 8 nội dung quan trọng bao gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình về mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;  Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa; Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ I (2016 – 2021) đối với Ông Trần Ngọc Thơ; bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021) đối với Ông Nguyễn Thành Đạt và Ông Trần Hoài Nam; bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021) đối với Ông Trấn Tấn Nhật và Ông Nguyễn Quốc Kỳ.

Năm 2020, Tổng Công ty Tín Nghĩa đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và phương thức kinh doanh, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu: bảo toàn vốn kinh doanh, tăng lợi nhuận cho Tổng Công ty, thực hiện cải tổ bộ máy, góp phần giữ vững thị phần, uy tín và thương hiệu Tín Nghĩa trong các lĩnh vực kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của tất cả các cổ đông tham dự../.

Sự kiện nổi bật

su kien noi bat

Từ khóa nổi bật

Ngày Hội Cà phê Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
Công ty XNK Xang dau
Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA