Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa (11-07-2017)