BÀ LÊ NGỌC DUNG

 

Bà Lê Ngọc Dung tham gia Tín Nghĩa từ năm 2004, qua thời gian công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, Bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí từ Kế toán trưởng Xí nghiệp DV&PT KCN Nhơn Trạch 3, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV KCN Nhơn Trạch 3, Phó Giám đốc Kế toán Thống kê Tổng Công ty Tín Nghĩa, Giám đốc Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Tín Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nhật Bản, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư KCN Tín Nghĩa, Phó Giám đốc Ban quản lý các KCN Tín Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân. Từ tháng 6 năm 2021, Bà tham gia vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).