Dự án Khu Dịch Vụ, Thương Mại & Logistics Xã Lộ 25