Công đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa: Lần thứ 4 liên tiếp được Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam tặng bằng khen “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm An toàn Vệ sinh Lao động”

Công đoàn Cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa: Lần thứ 4 liên tiếp được Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam tặng bằng khen “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm An toàn Vệ sinh Lao động”

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Những năm qua, Công đoàn cơ sở đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc phối hợp với Ban Giám đốc doanh nghiệp phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc an toàn, cảnh quan sạch đẹp, hạn chế và ngăn  ngừa nguy cơ gây tai  nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Theo đó, Công đoàn cơ sở triển khai, hướng dẫn đến các Công đoàn cơ sở thành viên phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức phát động, hưởng ứng thực hiện phong trào thông qua hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, “Ngày môi trường thế giới”..., phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức như: trồng cây, treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu, bản tin ... nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân lao động về công tác bảo đảm điều kiện, môi trường làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đặc biệt là nâng cao công tác tăng cường phối hợp tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, dọn vệ sinh thường xuyên, phân loại rác thải tại các khu công nghiệp… đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc tại đơn vị, hướng tới “xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”.

Hàng năm, CĐCS Tổng Công ty đưa phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” vào chương trình hành động ngay từ đầu năm và phát động thực hiện xuyên suốt cả năm, đây là một trong những phong trào thi đua được phát động tại Hội nghị Người lao động các cấp hàng năm và tổ chức đánh giá tổng kết vào cuối năm. Thực hiện tốt phong trào này, năm 2020, lần thứ 4 liên tiếp Công đoàn cơ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, Đảm bảo An toàn vệ sinh lao động”.

Qua kết quả hàng năm cho thấy, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” do tổ chức Công đoàn phát động đã tạo được sức lan tỏa trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh; giúp người lao động thi đua lao động sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, năng suất và hiệu quả công việc cũng như hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Sự kiện nổi bật

su kien noi bat

Từ khóa nổi bật

Ngày Hội Cà phê Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
Công ty XNK Xang dau
Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA