LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CHUNG CƯ PHỤC VỤ CÔNG NHÂN