Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Tổng Công ty Tín Nghĩa tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 29/6/2021, tại Văn phòng Tổng Công ty Tín Nghĩa đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tổng Công ty theo hình thức trực tuyến. Tham dự Đại hội, có Bà Nguyễn Thị Hoàng - Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bà Phạm Thị Tuyến - Trưởng phòng Tài chính Văn phòng Tỉnh ủy và 19 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 194.502.031 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, các Cổ đông đã nghe, góp ý và thông qua các nội dung: Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016-2021) và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2026 của Hội đồng quản trị; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016- 2021) và định hướng hoạt động giai đoạn 2021- 2026 của Ban kiểm soát; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch dự toán chi thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành... cùng một số nội dung quan trọng khác. Đồng thời, Đại hội đã thống nhất bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026), gồm các ông/bà sau:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ đang công tác

1

Đặng Thị Thanh Hà

1973

Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ I

2

Nguyễn Văn Hồng

1964

Tổng Giám đốc Tổng Công ty

3

Trần Ngọc Thơ

1959

Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ I

4

Trần Hoài Nam

1979

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I

5

Nguyễn Thành Đạt

1987

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ I

6

Quách Trọng Nguyên

1995

Tổng giám đốc Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 - 2026), gồm các ông/bà sau:

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ đang công tác

1

Trần Tấn Nhật

1982

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I

2

Tăng Trần Tấn Khải

1980

Phó giám đốc Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Tín Nghĩa

3

Lê Ngọc Dung

1968

Phó giám đốc Công ty CP TM & XD Phước Tân

Cũng tại Đại hội, các Cổ đông đã tham gia đặt câu hỏi đối với Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội. Chủ tịch đoàn đã trả lời các câu hỏi thảo luận của các cổ đông về tình hình triển khai một số dự án đầu tư của Tổng Công ty cũng như chia sẻ về một số thông tin hoạt động của Tổng Công ty trong thời gian tới.

Nhìn lại năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid–19 bùng phát, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty bị tác động và ảnh hưởng trực tiếp lên các ngành chủ lực. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt và hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2020, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu tăng trưởng tiếp tục được duy trì nhằm giữ vững quy mô, vị thế và giá trị thương hiệu của Tín Nghĩa. Bên cạnh đó, Tổng Công ty tiếp tục tập trung công tác đầu tư hạ tầng và hoàn tất thủ tục pháp lý các dự án trọng điểm.

Tiếp tục phát huy thành quả đạt được, năm 2021, Tổng Công ty đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 10.500 tỷ đồng (tăng 138%) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 390 tỷ đồng (tăng 527%) so với năm 2020. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã đề ra trên cơ sở phát huy lợi thế vốn có của Tổng Công ty, cùng với sự chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên cũng như các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của tất cả các Cổ đông tham dự. Năm 2021 là một năm hứa hẹn nhiều thành công nhờ định hướng chiến lược rõ ràng, kế hoạch phát triển với các dự án tiềm năng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Sự kiện nổi bật

su kien noi bat

Từ khóa nổi bật

Ngày Hội Cà phê Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi

Tổng Công Ty Tín Nghĩa

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
Công ty XNK Xang dau
Ban quản lý các Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TÍN NGHĨA