ÔNG HOÀNG SỸ QUYẾT

 

Ông Hoàng Sỹ Quyết tham gia Tín Nghĩa từ tháng 11 năm 2021 và đảm nhận nhiều vị trí như: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch. Ngoài ra, hiện ông đang là thành viên HĐQT Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An.

Ông Quyết được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa từ tháng 11 năm 2022.