ÔNG NGUYỄN CAO NHƠN

Ông Nguyễn Cao Nhơn đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ tháng 01/2016. Ông tham gia Tín Nghĩa từ năm 2002 và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh cà phê, nông sản.

Qua thời gian công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, Ông Nhơn đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau từ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nông Sản Tín Nghĩa, Trợ lý Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên KCN Ông Kèo, Giám đốc Kinh doanh. Ông Nhơn đã tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.