ÔNG NGUYỄN HIẾU LỘC

 

Ông Nguyễn Hiếu Lộc đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ tháng 02/2023. Ông tham gia Tín Nghĩa từ năm 1999 và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và hạ tầng Khu công nghiệp.

Qua thời gian công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, Ông Lộc đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau từ Trưởng phòng Đầu tư phát triển, Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa, Trợ lý Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa,… Ông Lộc đã tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế.