ÔNG NGUYỄN THÀNH ĐẠT

 

Từ năm 2010 đến 2015, ông Nguyễn Thành Đạt từng công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, đảm nhận vị trí chuyên viên Phòng Đầu tư – Phát triển và Giám đốc dự án Khu công nghiệp Tân Phú. Từ năm 2015 đến nay, Ông đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đầu tư Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh. Ông tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021) từ tháng 6 năm 2020 và tiếp tục tái cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026).