ÔNG TĂNG TRẦN TẤN KHẢI

 

Ông Tăng Trần Tấn Khải tham gia Tín Nghĩa từ năm 2008, qua thời gian công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí từ Phó Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào), Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV KCN Nhơn Trạch 3, Phó Giám đốc Kế toán Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa, Phó Giám đốc Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Tín Nghĩa. Ông tham gia Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026) từ tháng 6 năm 2021.