ÔNG TRẦN HOÀI NAM

 

Ông Trần Hoài Nam từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý như: Trưởng Đại diện Văn phòng Marimetex (Singapore) tại thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần Cát Lái, Tổ trưởng Tổ đầu tư dự án Công ty Tài chính dầu khí, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cảng Nghệ Tĩnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh. Ông tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021) từ tháng 6 năm 2020 và tiếp tục tái cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026).