ÔNG TRẦN TẤN NHẬT

 

Ông Trần Tấn Nhật từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như: Chuyên viên tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Tp.HCM, Phó Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Phó Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, Phó Phòng Đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện lực Việt Nam (VPD), Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền. Từ tháng 6 năm 2020, Ông tham gia Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016-2021) và tiếp tục tái cử vào Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021-2026), đồng thời, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.