ÔNG TRẦN TRUNG TUẤN

 

Ông Trần Trung Tuấn tham gia Tín Nghĩa từ năm 2000 và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và logistics.

Qua thời gian công tác tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, Ông Tuấn đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai. Tháng 01 năm 2020, đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc và tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026) từ tháng 6 năm 2022. Tháng 11 năm 2022, Ông được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.