Governance

MR. NGUYEN VAN HONG

MR. NGUYEN VAN HONG

B.O.D. member

MR.TRAN HOAI NAM

MR.TRAN HOAI NAM

B.O.D. member

MR. TRAN NGOC THO

MR. TRAN NGOC THO

B.O.D. member

MR. TRAN TRUNG TUAN

MR. TRAN TRUNG TUAN

B.O.D. member

Mr. Nguyen Thanh Dat

Mr. Nguyen Thanh Dat

B.O.D. member

MR. TRAN TAN NHAT

MR. TRAN TAN NHAT

Head of Supervision Committee 

MRS. LE NGOC DUNG

MRS. LE NGOC DUNG

Supervision Committee member

MR. TANG TRAN TAN KHAI

MR. TANG TRAN TAN KHAI

Supervision Committee member

MR. NGUYEN VAN HONG

MR. NGUYEN VAN HONG

General Director

MR. LE HUU TINH

MR. LE HUU TINH

Deputy General Director

MR. LE VAN DANH

MR. LE VAN DANH

Deputy General Director

MR. NGUYEN CAO NHON

MR. NGUYEN CAO NHON

Deputy General Director

MR. TRAN TRUNG TUAN

MR. TRAN TRUNG TUAN

Deputy General Director

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 1989-2019

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 1989-2019

KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 1989-2019

Sổ tay Văn hoá Tín Nghĩa

Sổ tay Văn hoá Tín Nghĩa

Sổ tay Văn hoá Tín Nghĩa

 

Bài hát truyền thống Tín Nghĩa

Bài hát truyền thống Tín Nghĩa

Bài hát truyền thống Tín Nghĩa

CONTACT US

Tin Nghia Corporation

Address: 96 Ha Huy Giap Street, Quyet Thang Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: (84-251) 382 2486
Fax: (84-251) 382 3747
Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Video

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS TÍN NGHĨA - ICD BIÊN HÒA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÍN NGHĨA Á CHÂU
THONG NHAT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN
TIN NGHIA PROFESSIONAL SECURITY SERVICES CORPORATION (TSC)
Công ty CP XNK Xang dau
CÔNG TY CỖ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA
TIN NGHIA INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT – STOCK COMPANY
Management Board of Tin Nghia Industrial Parks